Ajankohtaista tutkimusprojekteista

Liikkuvat periferiat -tutkimushanke käynnistyy. Menestys-ryhmän kansainvälinen konferenssi järjestetään 4.-5.12.2017 Helsingissä.

Laitoksella on käynnissä Suomen Akatemian rahoittama projekti “Liikkuvat periferiat – paikan tuntu”. Nelivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Aalto ARTSin Taiteen laitoksen kanssa. Hankkeessa työskentelevät Liisa Ikonen, Maiju Loukola ja Elina Lifländer sekä Taiteen laitoksen Pia Euro ja Harri Laakso. Lapin yliopistosta mukana ovat Eija Timonen, Mari Mäkiranta ja Jonna Tolonen.

Hankkeessa toteutettava tutkimus tekee näkyväksi erilaisia tilallisia ja käsitteellisiä periferioita ja niihin liittyviä ilmiöitä, ja syventää teoreettisen tarkastelun ja taiteellisen tiedonmuodostuksen kautta erilaisiin periferioihin liittyvää ymmärrystä. Ilmiö laajenee maantieteellisistä ympäristöistä vaikeasti sanallistettaville alueille: aistisuuteen, mielikuviin ja ihmisten välisiin fyysisiin ja psyykkisiin tiloihin ja näissä vallitseviin hierarkioihin. Lisää hankkeesta Lavastustaiteen tutkimus –linkin alla. 

----------

Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella toimiva suomalaisen elokuvan menestystekijöitä selvittävä tutkimusryhmä järjesti 4.-5.12.2017 kansainvälisen konferenssin ”Elements of Success - rethinking audience and production studies as practice”. Tilaisuuden pääpuhujaksi saapui alan guru, professori John Caldwell UCLAsta. Toinen pääpuhuja, tanskalainen Eva Novrup Redvall, on tutkinut mm. Tanskan television writer’s room –työskentelyä.

Konferenssin tavoitteena oli pohtia laajasti elokuva- ja televisiotuotannon muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia, katsojaa ja yleisöä unohtamatta. Toinen keskeinen johtoajatus oli lisätä tutkijoiden ja tekijöiden vuoropuhelua.

----------

Laitoksella meneillään olevista tutkimusprojekteista  löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa vasemmanpuoleisista linkeistä.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.09.2018.