Tutkimus

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on tarjonnut  elokuvantekijöille ja lavastajille mahdollisuuden tohtoriopintoihin lähes 30 vuoden ajan. Laitoksen  tohtorikoulutus antaa valmiuksia teoreettisen, käytännöllisen ja taiteellisen ajattelun yhdistämiseen oman tutkimuskysymyksen kautta.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä  elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tekemisprosesseista. Tämä ymmärrys mahdollistaa vakiintuneisiin työtapoihin ja ratkaisumalleihin sisältyvien lähtöoletusten paljastamisen, uudelleenarvioinnin, muuttamisen ja kehittämisen.

Taiteellinen tutkimus merkitsee teosten ja työprosessien reflektoimista tekijän omasta kokemusmaailmasta käsin. Tohtorintutkintoihin voi tutkimuksellisen osan lisäksi kuulua yksi tai useampia käytännön produktioita. 

Lisätietoja tohtorinkoulutukseen hakeutumisesta, ajankohtaista tietoutta opiskelusta ja informaatiota Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun järjestämästä yleisestä tohtorikoulutuksesta sekä tohtorikoulutukseen liittyvistä käytännön asioista löytyy osoitteesta into.aalto.fi

 

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.09.2018.